Bc. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Vybrané partie z matematiky (MS710S11B) 

Studijní text k přednášce Matematika pro geoinformatiky

 

Příklady ze cvičení:

Vícerozměrné integrály

Příklad 1 - Fubiniova věta

Příklad 2 - Polární souřadnice

Příklad 3 - Zobecněné polární souřadnice

 

Doporučená sbírka úloh (vícerozměrné integrály str. 50-51)

 

Sylabus předmětu

  1. Dvojné a trojné integrály - věta o substituci, Fubiniova věta
  2. Diferenciální geometri
  3. Numerické metody