RNDr. Filip Konopka

Zkouškové a zápočtové písemky pro obor Obecná matematika na MFF UK

Zde naleznete zadání některých zkouškových a zápočtových písemek pro bakalářský obor Obecná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Matematická analýza 1 - zápočtové písemky (limity funkcí, limity posloupností)

Matematická analýza 1 - zkouškové písemky (limity funkcí, neabsolutní konvergence číselných řad, průběh funkce, teorie)

Matematická analýza 2 - zápočtové písemky (vyšetřování konvergence integrálů, výpočet integrálů, mocninné řady, limity funkcí více proměnných)

Matematická analýza 2 - zkouškové písemky (konvergence integrálů, výpočet integrálů, rozvoj funkce do mocninné řady, funkce více proměnných, teorie)

Matematická analýza 3 - zkouškové písemky (stejnoměrná konvergence funkčních řad, diferenciální rovnice, implicitně zadané funkce, vázané extrémy)

Matematická analýza 4 - zkouškové písemky (Fourierovy řady, křivkové a plošné integrály, speciální typy obyčejných diferenciálních rovnic - exaktní rovnice)

Geometrie (diferenciální geometrie křivek a ploch) - zkouškové písemky

Teorie míry a integrálu - zápočtové a zkouškové písemky (Leviho a Lebesgueova věta, věta o substituci, Fubiniova věta, věta o derivaci integrálu podle parametru)

Lineární algebra 2 - zápočtová písemka (bilineární a kvadratické formy, vlastní čísla matice, singulární rozklad, afinní prostory)

Programování 2 - řešené zkouškové úlohy

Pravděpodobnost a statistika - zápočtové písemky

Pravděpodobnost a statistika - zkouškové písemky

Algebra 1 - zkoušková písemka

Algebra 2 - zápočtové a zkouškové písemky (faktoralgebry, grupy, rozkladová a kořenová nadtělesa, Burnsideova věta, řešení těchto zkoušek naleznete zde)

Obyčejné diferenciální rovnice 1 - zkouškové písemky

Úvod do parciálních diferenciálních rovnic - zkoušková písemka

Úvod do komplexní analýzy - zápočtové a zkouškové písemky

Úvod do funkcionální analýzy - zápočtové a zkouškové písemky

Teorie pravděpodobnosti 1 - zadání a řešení zápočtových písemek

 

Studijní materiály, zápisky z přednášek

Matematická analýza, 1.-4. semestr, (zápisky doc. Opice)

Teorie pravděpodobnosti 1, přednáška (zápisky ze ZS 2015/16)

Úvod do komplexní analýzy, přednáška (zápisky ze ZS 2014/15)

Kombinatorika a teorie grafů, přednáška (zápisky 2016/17)

Algebra 2, přednáška (zápisky z LS 2015/16)