RNDr. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Repetitorium středoškolské matematiky (MS710P57). PřF UK

Rozpis cvičení (ZS 2021/22)

Docházka na cvičení není povinná. Zápočet je udělen za splnění zápočtového testu. Test bude obsahovat 6 příkladů z níže uvedených témat, přičemž každý příklad bude za 2 body a je třeba získat alespoň 7 bodů z 12. Na test jsou 3 pokusy.

Zápočtový test 1. termín, 11. 1 .2022

Zápočtový test 2. termín, 18. 1 .2022

Zápočtový test 3. termín, 25. 1 .2022

Zápočtový test 4. termín, 1. 2 .2022

 

Doporučená sbírka úloh (PřF UK 2003)

Plán cvičení

1. cvičení (6.10.) - úpravy algebraických výrazů, kvadratické rovnice a nerovnice

2. cvičení (13.10.) - iracionální rovnice (rovnice s odmocniou), absolutní hodnota

3. cvičení (20.10) - exponenciální funkce a rovnice

4. cvičení (27.10) - logaritmické funkce a rovnice

5. cvičen (3.11.) - goniometrické funkce a rovnice

6. cvičení (10.11) - goniometrické funkce a rovnice

7. cvičení (24.11) - grafy funkcí, vlastnosti funkcí

8. cvičení (1.12.) - elementární funkce, určování definičního oboru a oboru hodnot

9. cvičen (8.12.)- komplexní čísla

10. cvičení (15.12) - komplexní čísla, analytická geometrie lineárních útvarů v rovině

11. cvičení (22.12.) - analytická geometrie - procvičování

12. cvičení (5.1.) - analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru